تاریخ‌های مهم

تاریخ‌های مهم

تاریخ ثبت نام، ارسال آثار، و برگزاری کارگاه ها

ارسال مقالات:
20 مهرماه 1398
اعلام نتایج داوری:
20 آبان‌ماه 1398
ارسال نسخه‌ی نهایی مقالات داوری شده:
20 آذرماه 1398