ارسال مقاله

ارسال مقاله

نحوه‌ی ارسال مقاله به «بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران»

ارسال مقاله:


برای ارسال مقاله از طریق اینجا اقدام فرمایید.

برای اطلاع از موضوعات کنفرانس به صفحه درباره کنفرانس بروید.

الگوی مقالات فارسی و انگلیسی را از اینجا دانلود کنید.راهنمای ارسال مقالات:


مقاله‌ی ارسالی باید از یک پژوهش جدید استخراج شده باشد و مقاله یا بخشی از آن در حال داوری در مجموعه مقالات همایش‌ها یا مجلات دیگر نباشد. لازم است ارسال مقالات در قالب PDF (حداكثر 8 صفحه) و چکیده آن در قالب Word (یک صفحه) مطابق قالب صفحه‌بندي كه در لینک فوق در دسترس است، انجام شود.

لازم است مقالات ارسالی منشور اخلاقی موجود در سایت کنفرانس را رعایت کنند.