ارسال مقاله

ارسال مقاله

نحوه‌ی ارسال مقاله به «بیست و پنجمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران»

ارسال مقاله:


برای ارسال مقاله از طریق اینجا اقدام فرمایید.

برای اطلاع از موضوعات کنفرانس به صفحه درباره کنفرانس بروید.

الگوی مقالات فارسی و انگلیسی را از اینجا دانلود کنید.راهنمای ارسال مقالات:


مقاله‌ی ارسالی باید از یک پژوهش جدید استخراج شده باشد و مقاله یا بخشی از آن در حال داوری در مجموعه مقالات همایش‌ها یا مجلات دیگر نباشد. لازم است ارسال مقالات در قالب PDF (حداكثر ۸ صفحه) مطابق قالب صفحه‌بندي كه در لینک فوق در دسترس است، انجام شود.

لازم است مقالات ارسالی منشور اخلاقی موجود در سایت کنفرانس را رعایت کنند.