نحوه ثبت نام

نحوه ثبت نام

نحوه‌ و مراحل ثبت‌نام در کنفرانس

خواهشمند است با توجه به اطلاعات جدول زیر مراحل ثبت‌نام در کنفرانس و پرداخت هزینه را انجام دهید. لازم به توضیح است که انجام یک ثبت نام برای هر مقاله‌ی پذیرفته شده الزامی است.

برای نویسنده هایی که بیش از یک مقاله ی پذیرفته شده دارند، مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف به ازاء مقاله های دوم به بعد اعمال خواهد شد. این نویسندگان باید مقاله اول را با هزینه متناسب با جدول زیر ثبت نام نمایند تا بتوانند برای مقالات دیگر از تخفیف ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالی به ازاء هر مقاله استفاده نمایند.


ثبت‌نام زودهنگام
(قبل از ۱۰ آذرماه ۱۳۹۸)
ثبت‌نام عادی
(بعد از ۱۰ آذرماه ۱۳۹۸)
نویسنده ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ریال
عضو انجمن کامپیوتر/IEEE - ایرانی - دانشجو ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
عضو انجمن کامپیوتر/IEEE - ایرانی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
ایرانی - دانشجو ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
ایرانی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
غیر ایرانی/عضو IEEE* ۱۶۰ یورو ۲۰۰ یورو
غیر ایرانی* ۲۰۰ یورو ۲۵۰ یورو
صفحه‌ی اضافی ۵۰۰٫۰۰۰ ریال

لطفاً به موارد زیر توجه کنید:

  • عنوان نویسنده‌ی غیر ایرانی به فردی تعلق می‌گیرد که در یکی از موسسات خارج از ایران مشغول به فعالیت باشد.

  • به‌ازای هر ثبت‌نام، فرد ثبت‌نام شده می‌تواند در تمام جلسات کنفرانس شرکت نماید و از پذیرایی‌های زمان استراحت کنفرانس و ناهار استفاده کند. توجه نمایید که هر ثبت‌نام دریافت کیف کنفرانس و حافظه‌ی USB مربوط به مجموعه مقالات کنفرانس را نیز پوشش می‌دهد.

  • پس از انجام ثبت نام اطلاعات رسید پرداخت هزینه‌ها و همچنین نام فرد ثبت‌نام کننده را به‌همراه مدارک اثبات عضویت در انجمن کامپیوتر ایران/دانشجویی را به آدرس csicc2020@iust.ac.ir ارسال کنید.

  • توجه نمایید که هزینه‌ی پرداخت شده به هیچ عنوان مسترد نمی‌گردد.

اطلاعات حساب:

نام بانک:
ملی
شماره حساب:
۲۱۷۷۵۷۹۰۰۴۰۰۹
شماره‌ی شبا:
IR730170000002177579004009
نام و کد شعبه:
مینو - ۱۲۵۳
نام صاحب حساب:
درآمد اختصاصی دانشگاه علم و صنعت ایران

* توجه نمایید که شرکت کنندگان غیرایرانی که امکان پرداخت هزینه‌ی کنفرانس را از طریق سامانه‌های بانکی ندارند می‌توانند به‌صورت حضوری در زمان شرکت در کنفرانس هزینه‌ی ثبت‌نام را پرداخت نمایند.