کمیته داوران

اعضای کمیته داوران

dr Farshad Lahouti

دکتر فرشاد لاهوتی

دانشگاه تهران
dr Amir Masood Rabiei

دکتر امیر مسعود ربیعی

دانشگاه تهران
Dr Vahid Tabataba Vakily

دکتر وحید طباطباوکیلی

دانشگاه علم و صنعت ایران
dr Seyed Mohammad Razavi Zadeh

دکتر سید محمد رضوی زاده

دانشگاه علم و صنعت ایران
dr Hassan Taheri Qazvini

دکتر حسن طاهر قزوینی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر
dr Masoud Sabaei

دکتر مسعود صبائی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر
dr Paeez Azmi

دکتر پائیز عزمی

دانشگاه تربیت مدرس
dr Akbari Nodouzaghi

دکتر بهزاد اکبری نودوزقی

دانشگاه تربیت مدرس
dr Ali Fotowat Ahmadi

دکتر علی فتوت احمدی

دانشگاه صنعتی شریف
dr Mohammad Afshin Hemmatyar

دکتر علی محمد افشین همتیار

دانشگاه صنعتی شریف
dr Mohammad Javad Omidi

دکتر محمدجواد امیدی

دانشگاه صنعتی اصفهان
dr Zeinab Zali

دکتر زینب زالی

دانشگاه صنعتی اصفهان
dr Yaghmae Moghadam

دکتر محمدحسین یغمایی مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد
dr Alireza Zolghadr Asli

دکتر علیرضا ذوالقدر اصلی

دانشگاه شیراز
dr Fathiyeh Faghih

دکتر فتحیه فقیه خراسانی

دانشگاه تهران
dr Sadoon Azizi

دکتر سعدون عزیزی

دانشگاه کردستان
dr Sajjad Zarifzadeh

دکتر سجاد ظریف زاده

دانشگاه یزد
dr Pooya Shariatpanahi

دکتر سید پویا شریعت پناهی

دانشگاه تهران
dr Mohsen Nickray

دکتر محسن نیک رای

دانشگاه قم
dr Mohammad Baharloo

دکتر محمد بهارلو

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
dr Yousef Darmani

دکتر یوسف درمانی

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
dr Mahmood Naderan

دکتر محمود نادران طحان

دانشگاه شهید چمران اهواز
dr Marjan Naderan

دکتر مرجان نادران طحان

دانشگاه شهید چمران اهواز
dr Mohammad Javad Rashti

دکتر محمد جواد رشتی

دانشگاه شهید چمران اهواز
dr Vahid Shah-Mansouri Shah-Mansouri

دکتر وحید شاه منصوری

دانشگاه تهران
dr Behnam Bahrak

دکتر بهنام بهرک

دانشگاه تهران
dr mahdi abadi

دکتر مهدی آبادی

دانشگاه تربیت مدرس
dr ladani

دکتر بهروز ترک لادانی

دانشگاه اصفهان
dr soodeh hosseini

دکتر سوده حسینی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
 dr amini

دکتر مرتضی امینی

دانشگاه صنعتی شریف
dr bagheri

دکتر نصور باقری

دانشگاه شهید رجایی
dr safkhani

دکتر معصومه صفخانی

دانشگاه شهید رجایی
dr hassan motallebi

دکتر حسن مطلبی

تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
dr ebrahimy

دکتر محمدرضا ابراهیمی دیشابی

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد میانه
dr.ashtiani

دکتر مهرداد آشتیانی

دانشگاه علم و صنعت ایران
dr.entezari

دکتر رضا انتظاری ملکی

دانشگاه علم و صنعت ایران
dr.vesal-hakami

دکتر وصال حکمی

دانشگاه علم و صنعت ایران
dr Kabiri

دکتر پیمان کبیری

دانشگاه علم و صنعت ایران
dr.beitollahi

دکتر حاکم بیت اللهی

دانشگاه علم و صنعت ایران
dr.movahedi

دکتر زینب موحدی

دانشگاه علم و صنعت ایران
dr-zare-pour

دکتر عیسی زارع‌پور

دانشگاه علم و صنعت ایران
dr.rahmani

دکتر حسین رحمانی

دانشگاه علم و صنعت ایران
dr hamed orojloo

دکتر حامد سپهرزاده

دانشگاه فنی حرفه‌ای
morteza zakeri

آقای مرتضی ذاکری نصرآبادی

دانشگاه علم و صنعت ایران
Amir Hossein Sayyad Abdi

آقای امیرحسین صیاد عبدی

دانشگاه اصفهان
Ali Naghash Asadi

آقای علی نقاش اسدی

دانشگاه علم و صنعت ایران
Arman Sanahmadi

آقای آرمان سان‌احمدی

دانشگاه علم و صنعت ایران
Dr. Gholamreza Akbarizadeh

دکتر غلامرضا اکبری زاده

دانشگاه شهید چمران
 Dr. Shohreh Kasaei

دکتر شهره کسایی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر کاظم فولادی

دانشگاه تهران
Dr. Kaveh  Kangarloo

دکتر کاوه کنگرلو

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)
 Dr. Mansour Jamzad

دکتر منصور جمزاد

دانشگاه صنعتی شریف
Dr. Maziar Palhang

دکتر مازیار پالهنگ

دانشگاه صنعتی اصفهان
Dr. Shadrokh Samavi

دکتر شادرخ سماوی

دانشگاه صنعتی اصفهان
Dr. Ehsan Kozegar

دکتر احسان الله کوزه‌گر

دانشگاه گیلان
Dr. Mahdi Jampour

دکتر مهدی جم‌پور

دانشگاه صنعتی قوچان
Dr. Abbas Koochari

دکتر عباس کوچاری

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)
Dr. Afshin Ebrahimi

دکتر افشین ابراهیمی

دانشگاه صنعتی سهند
Dr. Shahram Mohanna

دکتر شهرام مهنا

دانشگاه سیستان و بلوچستان
dr.seryani

دکتر محسن سریانی

دانشگاه علم و صنعت ایران
Dr. Mohammad Reza Mohammadi

دکتر محمد رضا محمدی

دانشگاه علم و صنعت ایران
Dr. Mohammad Rahmati

دکتر محمد رحمتی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر
Dr. Fatemeh Afsari

دکتر فاطمه افسری

دانشگاه شهید باهنر کرمان
Dr. Mostafa Charmi

دکتر مصطفی چرمی

دانشگاه زنجان
Dr. Shahram Mohammadi

دکتر شهرام محمدی

دانشگاه زنجان
Dr. Hassan Ghassemian

دکتر حسن قاسمیان

دانشگاه تربیت مدرس
Dr. Behrooz Nasihatkon

دکتر بهروز نصیحت کن

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
Dr. Mohammad Sabokrou

دکتر محمد سبکرو

پژوهشگاه دانشهای بنیادی
dr.mozayeni

دکتر ناصر مزینی

دانشگاه علم و صنعت ایران
 Dr. Hamid Behnam

دکتر حمید بهنام

دانشگاه علم و صنعت ایران
Dr. Mohammad Mehdi Homayounpour

دکتر محمدی مهدی همایون‌پور

دانشگاه صنعتی امیر کبیر
Dr. Babak Nasersharif

دکتر بابک ناصر شریف

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
Dr. Shima Tabibian

دکتر شیما طبیبیان

دانشگاه شهید بهشتی
dr.akbari

دکتر احمد اکبری

دانشگاه علم و صنعت ایران
Dr. Shahriar Baradarn Shokoohi

دکتر شهریار برادران شکوهی

دانشگاه علم و صنعت ایران
 Dr. Mohammad Reza Daliri

دکتر محمد رضا دلیری

دانشگاه علم و صنعت ایران
Dr. Saeid Hosseini

دکتر سعید حسینی

دانشگاه علم و صنعت ایران
Dr. Ebrahim  Ardeshir-Larijani

دکتر ابراهیم اردشیر لاریجانی

پژوهشگاه دانشهای بنیادی