درباره کنفرانس

درباره کنفرانس

عنوان‌های محورهای پیشنهادی برای بیست و پنجمین دوره کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران


شما می توانید نسخه PDF فراخوان ارسال مقالات را از اینجا دانلود کنید.

تقاضای روزافزون برای دسترسی به شبکه های سیار با نرخ تبادل داده‌ای بالا، پشتیبانی از انواع ترافیک های جدید و سرویس‌های خدمات داده‌ای جدید عامل بسیار مهمی در ظهور شبکه‌های نسل پنجم و ماورای آن می‌باشند. با توجه به اهمیت روز افزون شبکه‌های نسل بعد در پیشبرد صنعت IT، زمینه علمی کنفرانس امسال شبکه‌های نسل پنجم و ماورای آن - فناوری‌های توانمند‌‌ساز و کاربردها- تعیین شده است. از محققین محترم فعال در حوزه‌های مختلف علوم و مهندسی کامپیوتر به ویژه از محققین فعال در زمینه شبکه‌های نسل بعد دعوت می شود که مقالات خود را به بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران ارسال نمایند. شاخه‌های تحت پوشش این کنفرانس به قرار زیر است:


شاخه‌های علمی کنفرانس
دبیر علمی کنفرانس: دکتر محسن شریفی، استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران
شاخه ۱ - شبکه‌های آینده مسئول: دکتر مرتضی آنالویی، دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
شاخه ۲ - علوم داده مسئول: دکتر محسن کاهانی، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
شاخه ۳ - امنیت کامپیوتر مسئول: دکتر محمد عبداللهی ازگمی، دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
شاخه ۴ - بازی‌های کامپیوتری مسئول: دکتر هادی مرادی، دانشیار، دانشگاه تهران
شاخه ۵ - محاسبات توزیع شده مسئول: دکتر احمد خونساری، دانشیار، دانشگاه تهران
شاخه ۶ - مهندسی نرم افزار مسئول: دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شاخه ۷ - محاسبات مسئول: دکتر علی موقر رحیم آبادی، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
شاخه ۸ - هوش مصنوعی مسئول: دکتر عادل ترکمان رحمانی، استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
شاخه ۹ - پردازش سیگنال مسئول: دکتر محسن سریانی، دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
شاخه ۱۰ - سامانه‌های شناختی مسئول: دکتر محمدرضا کنگاوری، دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
شاخه ۱۱ - معماری کامپیوتر و سامانه‌های دیجیتال مسئول: دکتر شاهین حسابی، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

جزئیات هر شاخه را میتوانید در لیست زیر مشاهده نمایید:


 • شبکه‌های نسل بعد

 • فناوری‌های هسته 5G

 • کاربردهای بومی سازی شده ابری برای 5G

 • برنامه‌پذیری در هسته شبکه 5G

 • انتقال تجارت در عصر 5G

 • اینترنت 5G

 • واسط هوایی 5G و قطعات کاربر

 • نیازمندی‌های کارایی 5G

 • زمانبندی پروژه 5G در ایران

 • شبکه‌های تعریف شده توسط نرم‌افزار

 • کلان داده

 • تحلیل داده

 • هوش تجاری

 • متن‌‌کاوی

 • گراف‌کاوی

 • فرآیند کاوی

 • الگوریتم‌های امنیت

 • پروتکل‌های امنیت

 • تحلیل امنیت

 • امنیت کامپیوتر

 • امنیت شبکه

 • امنیت داده

 • امنیت نرم‌افزار

 • امنیت در محاسبات ابری

 • امنیت سایبری

 • محافظت از حریم خصوصی

 • مدهای اعتماد

 • توسعه بازی

 • بازی وار سازی

 • بازی های ابری

 • تعامل انسان و ماشین

 • تصویرسازی و ترسیم گرافیکی

 • جعلی سازی عمیق

 • شبیه سازی و بازی های جدی

 • فناوری‌های پوشیدنی

 • واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، واقعیت ترکیبی

 • مدل‌های برنامه‌سازی بازی‌های برخط

 • بهینه‌سازی بازی‌های کامپیوتری

 • تصمیم‌گیری، راهبرد، و پویش

 • محاسبات ابری

 • محاسبات تورین

 • محاسبات با کارایی بالا

 • شبکه‌های اجتماعی

 • اینترنت اشیاء

 • پردازش بی‌درنگ

 • پردازش موازی

 • فناوری زنجیره بلوک

 • چارچوب‌ها،روشگان‌ها و معماری‌ها

 • سکوها٬ ابزارها و زبان‌ها

 • مهندسی معکوس

 • معماری سازمانی

 • آزمون نرم‌افزار

 • بازسازی نرم‌افزار

 • ارزیابی کارایی

 • طراحی هستان‌شناسی

 • مهندسی نیازمندی‌ها

 • کیفیت نرم‌افزار

 • مهندسی سامانه‌های نرم‌افزاری بزرگ مقیاس

 • واسط کاربر هوشمند

 • مهندسی سامانه‌های نرم‌افزاری هوشمند

 • الگوریتم و ساختمان داده‌ها

 • نظریه محاسبات

 • مدل‌سازی و شبیه‌سازی

 • وارسی مدل و اعتبارسنجی

 • هندسه محاسباتی

 • نظریه گراف

 • روش‌های صوری

 • منطق

 • محاسبات کوانتومی

 • یادگیری ماشین

 • یادگیری عمیق

 • محاسبات نرم

 • سامانه‌های چند عامله

 • سامانه‌های هوشمند صنعتی

 • رباتیک

 • پردازش زبانهای طبیعی

 • بیوانفورماتیک و ژنتیک

 • پردازش تصویر و ویدیو

 • پردازش صوت و گفتار

 • سنتز و بازشناسی گفتار

 • پردازش هوشمند سیگنال

 • پردازش سیگنالهای زیست پزشکی

 • تصویربرداری پزشکی

 • سنجش از دور

 • پردازش سیگنالهای رادار و سونار

 • پردازش سیگنالهای تصادفی

 • پیش‌بینی سری‌های زمانی

 • نهان‌نگاری و استگانوگرافی

 • بینایی ماشین

 • بازشناسی الگو

 • فناوری اطلاعات شناختی

 • واسط کاربر شناختی

 • عامل های شناختی

 • مدلهای شناختی محاسباتی

 • محاسبات احساسی

 • سامانه‌های نهفته و سایبر فیزیکی

 • فناوری‌های ساخت قطعات اینترنت اشیاء

 • پردازش موازی و سیستم‌های چند هسته‌ای

 • معماری‌های نوظهور کامپیوتر

 • معماری‌های بامصرف توان و انرژی پایین

 • آزمون٬ درستی‌یابی٬ قابلیت اطمینان و امنیت سامانه‌های دیجیتال

 • سامانه‌های قابل بازپیکربندی و مبتنی بر FPGA

 • سنتز سامانه‌های دیجیتال

 • پشتیبانی سخت‌افزار برای الگوریتم‌های یادگیری عمیق

 • حافظه‌های غیرفرار و حافظه‌های حالت جامد