اخبار

اعلام نتایج داوری مقالات

amazing caves coverimage
تاربخ خبر : ۲۳ آذر ۱٣۹٨

نتایج نهایی داوری مقالات در تاریخ شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۸ به نویسندگان مقالات اعلام گردید.