اخبار

اعتبار ویژه به نویسندگان مقالات انگلیسی

amazing caves coverimage
تاربخ خبر : ۲۷ آذر ۱٣۹٨

به اطلاع علاقمندان می رساند که تعدادی اعتبار سفر، اسکان و پرداخت هزینه ی کنفرانس برای متقاضیان در نظر گرفته شده است. این اعتبارات به صورت تخفیف در هزینه ی ثبت نام به نویسندگان مقالات انگلیسی که در IEEE نمایه می شوند ارائه خواهد شد. دریافت این اعتبارات به صورت رقابتی خواهد بود. از متقاضیان تقاضا می شود تا مدارک مبتنی بر دارا بودن شرایط دریافت این اعتبارات (همانند تصویر کارت دانشجویی و ...) را حداکثر تا انتهای روز پنج شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۸ به آدرس csicc2020@iust.ac.ir ارسال نمایند. پس از بررسی این درخواست ها نتایج بررسی ها تا روز شنبه 30 آذرماه ۱۳۹۸ به متقاضیان اعلام خواهد شد. بدیهی است آخرین مهلت ثبت نام برای متقاضیان این اعتبارات همانند سایر نویسندگان تا انتهای روز شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ خواهد بود.