اخبار

بارگزاری جدول برنامه کنفرانس

amazing caves coverimage
تاربخ خبر : ۷ دی ۱٣۹٨

به اطلاع میرسد که جدول برنامه کنفرانس بارگزاری شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد زمان‌بندی اجرای کنفرانس به صفحه‌ی جدول برنامه کنفرانس مراجعه نمایید.