اخبار

زمان کارگاه شماره ۱۳

amazing caves coverimage
تاربخ خبر : ۷ دی ۱٣۹٨

زمان کارگاه شماره ۱۳ روز دوشنبه نهم دی ماه از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۵ می‌باشد. برای مشاهده برنامه زمان‌بندی کارگاه‌ها به صفحه‌ی کارگاه‌ها مراجعه نمایید.